همه این بازی های عروسی را می دانند که در آن نه تنها عروس و داماد، بلکه مهمانان هم با مهربانی همکاری می کنند، زیرا - خوب - زیرا خطر شرم آور شرم آور است. برای اطمینان از اینکه این اتفاق در عروسی و یا بهترین دوست شما اتفاق نمی افتد، ما بهترین بازی های عروسی را برای شما بدون هیچ گونه خجالت جمع آوری کرده ایم.

هر کس دوست دارد بازی - این مخصوصا برای بازی های عروسی درست است. بنابراین اگر شما عروس خودتان نیستید، اما به عنوان مثال، به عنوان یک جادوگر افتخار، فکر می کنم در مورد کاهش برنامه عروسی با چند بازی، پس مطمئن شوید که شما قبل از اینکه آیا عروس و داماد قدردانی این ایده را می دانید.

اگر شما "برو" گرفتار شده، سپس بازی برای عروسی ضروری است! بهتر است چند کمپانی سازنده را پیدا کنید که پروژه شما را شروع می کنند و می توانند به شما کمک کنند.

در روند، اطمینان حاصل کنید که بازی های عروسی بیش از حد طولانی نیست. در غیر این صورت، آنها فضای شلوغی را در صورت شک نکنند، اما به حالت تعلیق کامل برسند.

و البته بسیار مهم است: اگر شما فردی نیستید که جشن ها را سازماندهی کنید، حتما طرح های خود را به سازمان دهندگان مناسب اعلام کنید! آن را شاهد، والدین، خواهر و برادر عروس و داماد و یا قوانین.

این بازی عروسی کلاسیک آزمایش می کند که چگونه عروس و داماد واقعا یکدیگر را درک می کنند. هر دو به عقب بر روی صندلی قرار گرفته اند. عروس در حال حاضر یکی از کفش های عروس خود را در یک و کفش از شوهر خود را از سوی دیگر می گیرد. داماد هم همین کار را می کند.

این بازی عروسی در مورد مردی است که از یک پارکور در یک وسیله کوچک و سرگرم کننده رانندگی می کند - چشم بسته و فقط تحت هدایت عزیزش او. به عنوان یک پایه موبایل مناسب است به عنوان مثال یک سه چرخه یا Bobbycar. پارکور را می توان با استفاده از مخروط های ترافیکی، سطل های قهوه ای و یا مهمانان عروسی تنظیم کرد.